M
MANTTALE

VI. BERAKO GAU LASTERKETA

-IZEN-EMATEAK-
face

Oharra: Koadrila atala. SOILIK BERAKO KOADRILA BATEKO KIDE BAZARA BETE.

Nota: Apartado Cuadrilla. SOLO RELLENAR SI SE PERTENECE A UNA CUADRILLA DE BERA.